hello world!
Published: 19 marca 2022

Jak sobie radzić z trudnościami w kontaktach z rodzicami

W dniu 19 marca 2022 roku w prywatnym przedszkolu MikiLand w Warszawie odbyło się szkolenie poświęcone budowaniu współpracy przez nauczycielki i nauczycieli z rodzicami dzieci, radzenie sobie z napotykanymi trudnościami i doskonaleniu efektywnej komunikacji interpersonalnej w kontaktach. Podstawą dla pracy warsztatowej było omówienie zasad skutecznego porozumiewania się, pułapek wzajemnego negatywnego postrzegania oraz drogi krok-po-kroku do podejmowania ustaleń dla dobra dziecka. Szkolenie prowadził psycholog Tomasz Garstka, trener Fundacji Wsparcie i Rozwój. Zdaniem uczestników przekazywane treści będą użyteczne w pracy, w kontaktach z rodzicami i dziećmi. Wiedza i umiejętności zostały przekazane w sposób jasny i ciekawy. W opinii nauczycieli szkolenia rozwiało ich obawy w kontaktach z rodzicami.

Dodaj komentarz