hello world!
Published: 12 kwietnia 2018

Jak skutecznie interweniować?

Dnia 12 kwietnia 2018 roku Ekspertka Fundacji Wsparcie i Rozwój przeprowadziła w Piasecznie, w ramach porozumienia z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, szkolenie dotyczące interwencji kryzysowej. Elementami szkolenia była diagnoza, zasady i etapy oraz sposób pracy podczas prowadzenia interwencji. Jednocześnie poruszono również temat sposobu prowadzenia rozmów z uczniem w sytuacji straty, żałoby i myśli samobójczych. Szkolenie spełniło oczekiwania uczestników. Psychologowie i pedagodzy zwrócili uwagę na wysoką wartość merytoryczną spotkania i dobry warsztat, pomocny w ich pracy zawodowej. Cenna okazała się również  możliwość zdobycia  nowych umiejętności odpowiedniego reagowania. Zdaniem uczestników podczas szkolenia było dużo ćwiczeń praktycznych i przykładów konkretnych rozwiązań problemów, nie zabrakło również informacji dotyczących skutecznego prowadzenia rozmów. Podsumowując, zdaniem jednej z uczestniczek, kompetentnie, spokojnie, bezpiecznie.

Dodaj komentarz