hello world!
Published: 12 maja 2022

Jak rozmawiać z uczniem w sytuacji straty, żałoby, myśli samobójczych

W dniach 5 i 9 maja oraz w dniach 16 i 23 maja 2022 roku przeprowadziliśmy spotkania dotyczące straty i myśli samobójczych. Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu online w dniach 5 i 9 maja, to osoby pracujące w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z obszaru całej Polski. Uczestnikami spotkania w dniach 16 i 23 maja byli przedstawiciele rady pedagogicznej z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 z miejscowości Zamość. W opinii nauczycieli szkolenie było merytoryczne, konkretne i rzeczowe, poprowadzone z zaangażowaniem i empatią. Ich zdaniem otrzymali oni dużo interesujących i przydatnych informacji oraz praktycznych rad, które zostały przekazane w sposób bardzo precyzyjny. W opinii uczestników prowadząca sprostała wymaganiom i odpowiedziała na nurtujące pytania, bardzo wyczerpująco omówiła temat. Szkolenie było bardzo ciekawe i użyteczne oraz konkretne i bogate w treści.

Przykładowe wypowiedzi uczestników:

„Treści omówione w trakcie szkolenia rozjaśniły mi bardziej tę problematykę i zostały poparte przykładami poprawnego reagowania w przypadku straty”, „Szkolenie było bardzo ciekawe, dowiedziałam się, jak jeszcze lepiej mogę pomóc młodzieży, jak z nimi rozmawiać... Poza tym treści w nim zawarte dokładnie zostały omówione i poparte licznymi przykładami”, „Wiedza na szkoleniu przekazana w sposób bardzo przystępny i rzetelny. Tak, dowiedziałam się wielu praktycznych informacji, jak należy rozmawiać z uczniem. Ogromna wiedza i doświadczenie prowadzącej”, „Bardzo dziękuję! Kompetentna prowadząca, spotkanie dostarczyło mi wiedzy na temat sposobów podejścia do sytuacji trudnej dla ucznia, a tym bardziej trudnej dla nauczyciela”, „Powinna być jeszcze ocena "6"- na taką zasłużyła Pani prowadząca”.

Dodaj komentarz

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.