hello world!
Published: 15 listopada 2022

Jak rozmawiać z uczniem w sytuacji straty, żałoby, myśli samobójczych

W dniach 8 i 15 listopada 2022 roku przeprowadziliśmy szkolenie online nt.: „Jak rozmawiać z uczniem w sytuacji straty, żałoby, myśli samobójczych”. Odbiorcami spotkania byli nauczyciele, pedagodzy i psychologowie z obszaru całej Polski. Uczestnicy poznali reakcje dzieci i młodzieży na śmierć, dowiedzieli się jak prowadzić rozmowę w przypadku straty i jak pomóc przejść przez proces żałoby. Nauczyciele poznali najważniejsze strategie zapobiegania samobójstwom i podstawowe zasady prowadzenia rozmowy w przypadku pojawienia się myśli samobójczych. Uczestnicy mieli możliwość dzielenia się własnym, bogatym doświadczeniem. Szkolenie uznano za bardzo użyteczne i dające możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowej wiedzy i umiejętności. Podsumowując, szkolenie dotyczące straty i myśli samobójczych zostało pozytywnie ocenione przez uczestników. Uznali oni, że przekazana wiedza jest bardzo przydatna i możliwa do zastosowania w pracy z uczniami, którzy nie radzą sobie ze swoimi emocjami. Zdaniem odbiorców szkolenie było konkretne i praktyczne, a ćwiczenia warsztatowe bardzo użyteczne. Uczestnicy docenili też fakt, że otrzymali konkretne przykłady i opinie praktyka, co pozwoliło na usystematyzowanie posiadanej już wiedzy. Wskazówki przedstawione na szkoleniu uznano za bardzo praktyczne (bez zbędnej teorii). Wprowadziły one zdaniem uczestników "porządek" w postępowaniu i działaniu, co pozwoli na skuteczniejsze radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy z uczniami.

Dodaj komentarz