hello world!
Published: 11 stycznia 2018

Interwencja kryzysowa – diagnoza, zasady i etapy, sposób pracy

W dniu 11 stycznia 2018r. przeprowadziliśmy szkolenie nt: „Interwencja kryzysowa – diagnoza, zasady i etapy, sposób pracy”. Zajęcia poprowadzone były w małej grupie i miały charakter czysto praktyczny. Uczestnicy dowiedzieli się czym różni się sytuacja trudna od sytuacji kryzysowej. Mieli okazję poznać etapy i zasady prowadzenia interwencji kryzysowej. Dowiedzieli się jak należy skutecznie interweniować i czego unikać, jak tworzyć procedury.  Przeanalizowaliśmy konkretne przypadki i znaleźliśmy potencjalne, możliwe rozwiązania. Uczestnicy mieli możliwość dzielenia się własnym, bogatym doświadczeniem. Szkolenie uznano za bardzo użyteczne i dające możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowej wiedzy i umiejętności.

Dodaj komentarz