hello world!
Published: 16 maja 2017

Interwencja kryzysowa

11 maja 2017r. przeprowadziliśmy spotkanie z grupą dyrektorów, nauczycieli i pedagogów dotyczące zasad i etapów prowadzenia interwencji kryzysowej. Zajęcia poprowadzone były w małej grupie i miały charakter czysto praktyczny. Przeanalizowaliśmy konkretne przypadki i znaleźliśmy potencjalne, możliwe rozwiązania. Uczestnicy mieli możliwość dzielenia się własnym, bogatym doświadczeniem. Szkolenie uznano za użyteczne i dające możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowej wiedzy i umiejętności. Przykładowe wypowiedzi nauczycieli: „Uporządkowanie dotychczasowej, posiadanej wiedzy i poznanie nowych rozwiązań”, „Szkolenie dało konkretne informacje, jak działać „dało narzędzie do ręki”, „Informacje, które przydadzą się podczas podejmowania właściwych działań w sytuacjach kryzysowych w szkole”, „Interesująca tematyka, bardzo ważne wskazówki”, „Omówienie konkretnych przypadków sytuacji kryzysowych podawanych przez praktyków zawodu”, „Stworzenie procedur postępowania w sytuacji kryzysowej”.

Dodaj komentarz