hello world!
Published: 10 czerwca 2021

Identyfikacja ucznia w sytuacji kryzysowej.

W dniu 10 czerwca 2021 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie dla nauczycieli i spotkania z rodzicami w Liceum Ogólnokształcącym w Markach. Spotkanie z nauczycielami dotyczyło identyfikacji ucznia w sytuacji kryzysowej. Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzieli się, co to jest kryzys i jakie są rodzaje kryzysu oraz czym charakteryzuje się kryzys środowiskowy. Poznali typowe reakcje ludzi na kryzys, w tym szczegółowo dowiedzieli się, jak reagują dzieci. Na czym polega dobra ocena selekcyjna oraz jak właściwie zaplanować interwencję. Zdaniem nauczycieli uzyskali oni bardzo dużo informacji dotyczących rozpoznawania problemu oraz reagowania w różnych sytuacjach kryzysowych. Każda informacja ich zdaniem była pomocna, a podane przykłady i wskazówki bardzo konkretne. Wszystkie treści zostały przekazane w sposób jasny, przejrzysty, zrozumiały. Szkolenie w wysokim stopniu spełniło oczekiwania uczestników. Po szkoleniu dla nauczycieli odbyły się spotkania z rodzicami, które dotyczyły umiejętności wspierania młodych ludzi, przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną.  

Dodaj komentarz