hello world!
Published: 29 września 2016

Dzień Głośnego Czytania

29 września 2001 r. pierwszy raz usłyszeliśmy hasło „Cała Polska czyta dzieciom”, w związku z trwającą wówczas kampanią, zorganizowaną przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. Od tamtego czasu co roku 29 września obchodzimy dzień Głośnego Czytania, który został ustanowiony przez Polską Izbę Książki. Zachęcamy do głośnego czytania dzieciom w polskich domach, przedszkolach i szkołach. Przy tej okazji zachęcamy również do upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci, co jest jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017.

Jakie korzyści wynikają z głośnego czytania dzieciom?

Głośne czytanie dzieciom wpływa na poprawę koncentracji i pamięci u dziecka. Podążanie za wątkiem ulubionego bohatera skupia uwagę dziecka na rozwoju wydarzeń, skłania dziecko do myślenia w kategorii przyczyna-skutek. Ma również wpływ na rozwój myślenia logicznego i krytycznego.

Dzięki słuchaniu bajek i opowieści dziecko rozwija swój zasób słownictwa, poznając nowe wyrazy oraz uczy się poprawnego budowania zdań. Dziecko, które słucha głośnego czytania jednocześnie zwraca uwagę na sposób akcentowania wypowiedzi., przez co rozwija swoje umiejętności słuchowe.

Słuchającego dziecko rozwija w ten sposób swoją wyobraźnię. Głośne czytanie jest dobrym sposobem na zdobywanie ogólnej wiedzy o świecie, zasadach współżycia z ludźmi.

Poprzez głośne czytanie mamy wpływ na wychowanie dzieci. Dziecko poznając losy bohaterów książek ma szansę poznać powody ich postępowania, zobaczyć czym różni się dobro od zła. Dzięki temu dziecko uczy się rozpoznawania cudzych zamiarów, oceny czyjegoś postępowania pod kątem moralnym. Wczuwając się role ulubionych postaci dziecko ma szansę wyobrazić sobie uczucia innych, uczy się w ten sposób empatii.

Głośne czytanie zaspokaja podstawowe potrzeby dziecka związane z miłością, akceptacją, poczuciem bezpieczeństwa, poczuciem bycia ważnym. Poświęcając dziecku czas mamy szansę budować z nim bliskie relacje. Poświęcając mu swoją uwagę podczas wspólnego śledzenia losów bohaterów sprawiamy, że dziecko zapamięta miłe chwile i będzie chciało do nich często wracać. To nie tylko rodzaj wspólnej rozrywki, kreatywnego sposobu na nudę ale także krok w profilaktyce uzależnienia Twojego dziecka od komputera czy smartfona.

Wreszcie, czytając dzieciom kształtujemy w nich nawyk czytania i zdobywania wiedzy.

Zdjęcie główne pochodzi z Freepik.

Dodaj komentarz