hello world!
Published: 25 lutego 2021

Ewaluacja wewnętrzna szkoły/placówki oświatowej

W dniach 23 i 25 lutego 2021 roku zorganizowaliśmy ogólnopolskie szkolenie online EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ. Szkolenie było skierowane do dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół i placówka oświatowych. Uczestnicy dowiedzieli się, że ewaluacja jest rodzajem badań, które dostarczają informacji na temat wartości prowadzonych działań i służą dbaniu o jakość. Poprzez badania ewaluacyjne można ustalić mocne i słabe strony szkoły/przedszkola/placówki oraz wskazać co można udoskonalić w organizacji pracy, metodyce, podejściu do problemów i in. Szkolenie spełniło oczekiwania uczestników. Ich zdaniem otrzymali oni konkretną wiedzę, która pomaga usystematyzować informacje o ewaluacji i zaplanować ją w sposób prawidłowy. Dyrektorzy i nauczyciele uznali szkolenie za bardzo cenne i przydatne. Zwrócili uwagę na dużo informacji popartych licznymi przykładami.

Dodaj komentarz