hello world!
Published: 25 marca 2021

Ewaluacja wewnętrzna szkoły/placówki oświatowej

W dniach 24 i 25 marca 2021 roku zorganizowaliśmy kolejne ogólnopolskie szkolenie online dotyczące ewaluacji wewnętrznej szkoły/placówki oświatowej. Szkolenie było skierowane do dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół i placówka oświatowych. Uczestnicy dowiedzieli się, że ewaluacja jest rodzajem badań, które dostarczają informacji na temat wartości prowadzonych działań i służą dbaniu o jakość. Poprzez badania ewaluacyjne można ustalić mocne i słabe strony szkoły/przedszkola/placówki oraz wskazać co można udoskonalić w organizacji pracy, metodyce, podejściu do problemów i in. Szkolenie spełniło oczekiwania uczestników, było użyteczne, a treści teoretyczne poparte zostały wieloma przykładami. Zdaniem dyrektorów i nauczycieli podczas szkolenia przekazano cenne wskazówki do dalszej pracy i usystematyzowano dotychczasową wiedzę na temat ewaluacji. Zwrócono uwagę na bardzo dużą kompetencję prowadzącej oraz dużo ciekawych treści, które zawierały wszystkie niezbędne informacje do zaplanowania i przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej. Na szkoleniu podano przykłady ewaluacji dla różnych placówek oświatowych, dzięki temu każdy mógł odnaleźć w nich taką, w której pracuje. Zdaniem uczestników szkolenie pozwoliło spojrzeć inaczej na ewaluację - jako wartość, a nie jako konieczność.

Dodaj komentarz