hello world!
Published: 15 października 2016

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

7.10.2016r. nasza Fundacja odwiedziła Zespół Szkół Publicznych w Łazach. W dniach 3-7.10.2016r. w tamtejszej szkole odbywały się kolejne obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. Miały one na celu burzenie stereotypów dotyczących dysleksji, które powodują, że uczniowie z dysleksją postrzegani są jako gorsi. Dlatego w tym roku obchody mijały pod hasłem PTD czyli „Uczeń podwójnie wyjątkowy”.
Celem podejmowanych działań jest budowanie pozytywnych relacji pomiędzy uczniami, wzajemnej tolerancji, ale też odkrywanie ukrytych potencjałów. A dysleksja traktowana jest jako dar.

W obchodach Europejskiego Tygodnia  Świadomości Dysleksji biorą udział wszyscy uczniowie, co uczy pokory wobec trudności kolegów/koleżanek i zrozumienia problemu. Często okazuje się, że uczniowie z dysleksją są MISTRZAMI znajomości zasad pisowni, koordynacji ruchowej i logicznego myślenia.

W tym roku przygotowano Grę Terenową składającą się z 12 zadań. W ramach działalności czytelniczej i rozwijającej umiejętności grafomotoryczne (działalność plastyczna) zorganizowano dla uczniów "Moje spotkanie z książką".
Przygotowano również warsztaty "Poznaj siebie", dotyczące preferencji i stylów uczenia się. Na zajęciach terapii pedagogicznej w klasach 4-6 omawiane były też metody aktywnej nauki i koncentracji oraz tworzenia notatek kreatywnych.

Cieszymy się, że mieliśmy okazję odwiedzić Zespół Szkół Publicznych w Łazach i zobaczyć efekty wspólnej pracy społeczności szkolnej oraz zaangażowanie, z jakim toczy się tam proces edukacyjny i wychowawczy.

Dodaj komentarz