hello world!
Published: 14 marca 2019

Elementy TSR w pracy z dziećmi i młodzieżą

W dniu 14 marca 2019 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie dotyczące wykorzystywania w pracy z dziećmi i młodzieżą elementów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Uczestnicy szkolenia byli zainteresowani wykorzystaniem w pracy własnej zaproponowanych narzędzi i pomysłów. Zdobytą wiedzę nauczyciele, psychologowie i wychowawcy będą mogli wykorzystać w budowaniu relacji i pozytywnej samooceny u dzieci. Uczestnicy zdobyli nowe narzędzie do pracy i poznali konkretne rozwiązania. Zapoznali się również z ciekawym podejściem do rozwiązywania problemów, które będzie przydatne w budowaniu lepszych kontaktów z uczniami, ale też rodzicami.

Dodaj komentarz