hello world!
Published: 17 marca 2022

Elementy TSR w pracy z dziećmi i młodzieżą. Poziom podstawowy

W dniach 10 i 17 marca 2022 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła kolejne szkolenie online dotyczące wykorzystywania w pracy z dziećmi i młodzieżą elementów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Uczestnicy szkolenia byli zainteresowani wykorzystaniem w pracy własnej zaproponowanych pomysłów. Zdobytą wiedzę nauczyciele, psychologowie, pedagodzy i wychowawcy będą mogli wykorzystać w budowaniu relacji i pozytywnej samooceny u dzieci. Zdaniem uczestników zdobyli oni dużo przydatnych narzędzi i technik do praktycznego zastosowania. Zapoznali się z nowym podejściem, które będzie przydatne w budowaniu lepszych kontaktów z uczniami, ale też i z rodzicami. W opinii odbiorców szkolenie było profesjonalne i bogate w materiały szkoleniowe. Zarówno część teoretyczna jak i ćwiczenia pomogły w przybliżeniu problemu, utrwaliły schematy zachowań i pomogły zrozumieć zasady działania opartego na rozwiązaniu. Szkolenie w wysokim stopniu spełniło oczekiwania uczestników.

Dodaj komentarz