hello world!
Published: 22 lutego 2018

Elementy Treningu Zastępowania Agresji

W dniach 19 i 22 lutego 2018 roku odbyło się szkolenie "Elementy Treningu Zastępowania Agresji wg Goldsteina". Przeprowadziła je Bożena Małkowska-Baranowska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Padagogicznej w Piasecznie. Tym razem szkolenie odbyło się w siedzibie Fundacji Wsparcie i Rozwój. Podczas I i II części szkolenia omówiono trzy kluczowe bloki zagadnień związanych z "Treningiem Zastępowania Agresji": Trening kontroli złości i gniewu, Trening umiejętności prospołecznych, Trening wnioskowania moralnego.
Prowadząca podczas warsztatu omówiła podstawowe reguły w nauczaniu dzieci i młodzieży pożądanych zachowań prospołecznych. Uczestnicy uznali szkolenie za bardzo użyteczne, dające możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowych wiadomości i umiejętności. Przykładowe wypowiedzi nauczycieli: „Dostosowanie treści do grupy wiekowej”, „Ciekawe materiały i propozycje gier i zabaw. Wszystko super!”, „Materiały, możliwość doświadczania na sobie”, „Duża ilość pomocnych materiałów, książek, praktycznych ćwiczeń i pomysłów do pracy”, „Treści dotyczące wielu zagadnień związanych z trudnościami i umiejętnościami dzieci i młodzieży”, „Szeroka tematyka szkolenia, duża ilość materiałów”.

Dodaj komentarz