hello world!
Published: 30 stycznia 2020

Elementy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w pracy z dziećmi i młodzieżą

W dniu 30 stycznia 2020 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie dotyczące wykorzystywania w pracy z dziećmi i młodzieżą elementów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Szkolenie zostało bardzo wysoko ocenione. Uczestnicy szkolenia zdobyli nowe, użyteczne narzędzia do pracy i poznali konkretne rozwiązania. Zapoznali się również z ciekawym podejściem, które będzie przydatne w budowaniu lepszych kontaktów z uczniami, ale też rodzicami. Szkolenie spełniło oczekiwania zarówno pod względem merytorycznym, jak i sposobu przekazu treści. Zostało uznane za bardzo ciekawe, porządkujące wiedzę, inspirujące, a także za bardzo czytelnie i interesująco poprowadzone.

Dodaj komentarz