hello world!
Published: 26 września 2022

Elementy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) w pracy z dziećmi i młodzieżą. Poziom podstawowy.

W dniach 19 i 26 września 2022 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie online dotyczące wykorzystywania w pracy z dziećmi i młodzieżą elementów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Odbiorcami szkolenia byli nauczyciele, psychologowie i pedagodzy z obszaru całej Polski. Uczestnicy szkolenia zdobyli nowe, użyteczne narzędzia do pracy i poznali konkretne rozwiązania. Zapoznali się również z ciekawym podejściem, które będzie przydatne w budowaniu lepszych kontaktów z uczniami, ale też rodzicami. Szkolenie dostarczyło wielu praktycznych informacji i wskazówek. Prowadząca zdaniem uczestników w kompetentny, konkretny i ciekawy sposób przekazywała informacje, zastosowano dużo elementów warsztatowych. Podsumowując, szkolenie było bardzo praktyczne, zaproponowano dużo ćwiczeń i przekazano dużo wiedzy do wykorzystania od razu w pracy z dziećmi i młodzieżą. Uczestnicy ich zdaniem poznali praktyczne i pomocne techniki oraz przykładowe, jasno i klarownie przedstawione przypadki. Materiał został przekazany w przyjaznej i miłej atmosferze z interakcją z uczestnikami. Różnorodne przykłady pozwalały odnieść się na bieżąco do własnych przykładów z pracy terapeutycznej. Szkolenie zostało bardzo wysoko ocenione.

Dodaj komentarz

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.