hello world!
Published: 26 września 2022

Elementy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) w pracy z dziećmi i młodzieżą. Poziom podstawowy.

W dniach 19 i 26 września 2022 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie online dotyczące wykorzystywania w pracy z dziećmi i młodzieżą elementów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Odbiorcami szkolenia byli nauczyciele, psychologowie i pedagodzy z obszaru całej Polski. Uczestnicy szkolenia zdobyli nowe, użyteczne narzędzia do pracy i poznali konkretne rozwiązania. Zapoznali się również z ciekawym podejściem, które będzie przydatne w budowaniu lepszych kontaktów z uczniami, ale też rodzicami. Szkolenie dostarczyło wielu praktycznych informacji i wskazówek. Prowadząca zdaniem uczestników w kompetentny, konkretny i ciekawy sposób przekazywała informacje, zastosowano dużo elementów warsztatowych. Podsumowując, szkolenie było bardzo praktyczne, zaproponowano dużo ćwiczeń i przekazano dużo wiedzy do wykorzystania od razu w pracy z dziećmi i młodzieżą. Uczestnicy ich zdaniem poznali praktyczne i pomocne techniki oraz przykładowe, jasno i klarownie przedstawione przypadki. Materiał został przekazany w przyjaznej i miłej atmosferze z interakcją z uczestnikami. Różnorodne przykłady pozwalały odnieść się na bieżąco do własnych przykładów z pracy terapeutycznej. Szkolenie zostało bardzo wysoko ocenione.

Dodaj komentarz