hello world!
Published: 3 grudnia 2020

Elementów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

W dniach 23 listopada i 3 grudnia 2020 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie online dla nauczycieli dotyczące wykorzystania Elementów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w pracy z dziećmi i młodzieżą. Organizatorem spotkania było Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli. Głównym przesłaniem spotkania był fakt, że ludzie są pełni zasobów, potrzebnych do znalezienia rozwiązania i, mimo że są ekspertami od swojego życia, potrzebują czasami wsparcia. Zdobytą wiedzę nauczyciele, psychologowie i wychowawcy będą mogli wykorzystać w budowaniu relacji i pozytywnej samooceny u dzieci. Uczestnicy zdobyli nowe narzędzie do pracy i poznali konkretne rozwiązania. Ich zdaniem treści przekazane podczas szkolenia miały wysoką wartość merytoryczną.

Dodaj komentarz