hello world!
Published: 5 marca 2017

E-uzależnienia

28 lutego 2017r. zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy szkolenie nt: „Specyfika e-uzależnień. Podstawy profilaktyki i interwencji”. Przeznaczone było ono specjalnie  dla osób pracujących w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piasecznie. Poradnia jest partnerem naszej Fundacji. Podczas szkolenia zostało omówione m.in. miejsce e-uzależnień w diagnostyce oraz ryzyko zagrożenia e-uzależnieniami. Zastanawiano się nad tym, czy programy profilaktyki uzależnień wystarczają w przypadku zagrożenia e-uzależnieniami, czego potrzebują młodzi ludzie, którzy wpadli w pułapkę e-uzależnienia oraz czy są dowody na „cyfrową demencję” dzieci i młodzieży? Uczestnicy uznali szkolenie za użyteczne,  poszerzające zasób dotychczasowych wiadomości. Przykładowe wypowiedzi podsumowujące szkolenie: „Szkolenie poszerzyło zakres wiedzy,„Informacje przydatne w pracy”, „Dużo szersze spojrzenie na w/w problem”, „Powołanie się na badania naukowe – wyniki, pobudzenie do myślenia”, „Poszerzenie wiadomości, usystematyzowanie wiedzy”, „Będę prowadziła pedagogizację rodziców na temat e-uzależnień”, „Ciekawostki, nowinki, burzenie mitów, podejście indywidualne do każdej jednostki”, „Należy chronić przed zbyt szybkim klasyfikowaniem zachowań młodzieży jako destrukcyjnych”.

Dodaj komentarz