hello world!
Published: 5 grudnia 2017

Dopalacze. Jak rozmawiać z uczniem na temat zagrożeń?

W dniu 20 listopada 2017r. zorganizowaliśmy również szkolenie nt: „Dopalacze. Jak rozmawiać z uczniem na temat zagrożeń?” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Nauczyciele uznali szkolenie za bardzo użyteczne i dające możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowej wiedzy i umiejętności. Poznali fakty i mity dotyczące dopalaczy oraz zasady dobrej komunikacji z uczniem. Po „dopalacze” bardzo często sięgają młode osoby, które niekiedy są zupełnie nieświadome zagrożenia i negatywnych skutków zdrowotnych ich zażywania. Istotne znaczenie mają tu działania profilaktyczne, a w przypadku wykrycia zażywania „dopalaczy” właściwie przeprowadzona interwencja. Uczestnicy szkolenia zwrócili uwagę na doskonały warsztat, bardzo dobre przygotowanie merytoryczne oraz  pełny profesjonalizm prowadzącej. Istotne okazały praktyczne wskazówki do dalszej pracy oraz bogate materiały szkoleniowe.

Dodaj komentarz