hello world!
Published: 28 kwietnia 2022

Depresja wśród dzieci i młodzieży. Samookaleczenia

W dniach 21 i 28 kwietnia 2022 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła kolejne szkolenia online dotyczące depresji oraz samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży. Spotkanie 21 kwietnia skierowane było do rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Ignacego Solarza w Gaci. Nauczyciele, psychologowie i pedagodzy uczestniczący w szkoleniu 21 kwietnia, to osoby pracujące w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z obszaru całej Polski. Podczas szkolenia nauczyciele poznali objawy depresji u dzieci i młodzieży oraz czym różnią się te objawy od objawów depresji u dorosłych. W dalszej części dowiedzieli się, jak reagować i jakie działania podjąć w przypadku pojawienia się samookaleczeń, a jakie w przypadku niepokojących, depresyjnych objawów. Zdaniem nauczycieli szkolenia były merytoryczne, a treści dostosowane do tematu. Podczas spotkań można było podzielić się wiedzą i doświadczeniami. Ich zdaniem szkolenia były bardzo ciekawie i profesjonalnie poprowadzone, oraz zawierały dużo informacji praktycznych, a przedstawione treści będą bardzo przydatne w pracy, pozwolą dokładniej analizować i rozwiązywać problemy młodych ludzi. W opinii uczestników osoba prowadząca miała ogromne doświadczenie, dzięki czemu uzyskali oni odpowiedzi na wszystkie interesujące ich zagadnienia. Otrzymane informacje w pewnym stopniu uświadomiły im istotę problemu i przybliżyły jego skutki oraz pokazały efekty właściwego postępowania w chwili zaistnienia sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu młodych ludzi. Zdaniem nauczycieli dużą wartością szkoleń były przytoczone przykłady i sytuacje, które lepiej zobrazowały temat niż "sucha" teoria, a wszystkie poruszone kwestie były szczegółowo omówione. Szkolenia zostały bardzo wysoko ocenione.  

Dodaj komentarz