hello world!
Published: 11 maja 2018

Depresja wśród dzieci i młodzieży. Objawy, diagnoza, terapia

Dnia 11 maja 2018 roku Ekspertka Fundacji Wsparcie i Rozwój poprowadziła wykład, podczas Powiatowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej, pt.: „Interwencja w sytuacjach trudnych i kryzysowych wśród dzieci i młodzieży. Depresja. Samookaleczenia. Myśli samobójcze”. Spotkanie, które miało miejsce w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, zostało zorganizowane przez Zespół Terapeutyczny Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Piasecznie. Konferencja skierowana była do dyrektorów, rodziców, nauczycieli, terapeutów, pedagogów i psychologów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Jak słusznie zauważono, w ciągu ostatnich lat obserwuje się wzrost zachorowań na zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży. Celem konferencji było więc dostarczenie kompetentnych informacji na temat tej choroby. Im wcześniej choroba zostanie rozpoznana, tym łatwiej zapobiec jej skutkom. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i możliwość podzielenia się swoim doświadczeniem.

Dodaj komentarz