hello world!
Published: 3 marca 2022

Depresja i samookaleczenia wśród dzieci i młodzieży

W dniach 24 lutego i 3 marca 2022 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie online dotyczące depresji oraz samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży. W dniu 24 lutego w szkoleniu uczestniczyli nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Głogowie. Spotkanie w dniu 3 marca było skierowane do Rady Pedagogicznej Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie. Podczas szkoleń nauczyciele dowiedzieli się, jakie mogą być przyczyny i jak reagować podczas pojawienia się samookaleczeń. Poznali objawy depresji u dzieci i młodzieży oraz czym różnią się te objawy od objawów depresji u dorosłych. Przeanalizowano mity dotyczące depresji. W opinii nauczycieli prowadząca w bardzo kompetentny, profesjonalny, jasny i zrozumiały sposób przedstawiła temat. Zwięźle podała najważniejsze informacje i poparła je wieloma przykładami. Nauczyciele dowiedzieli się, w jaki sposób postępować w sytuacjach problemowych i jak reagować na sygnały dziecka. Ich zdaniem praktyczne podejście do tematu depresji będzie cenną pomocą w pracy z uczniami. W opinii odbiorców szkolenie było interesujące i ciekawe, w dzisiejszych czasach bardzo potrzebne dla naszej młodzieży.

Na uwagę zasługują przytoczone wypowiedzi: „Pracując z małymi dziećmi, spotykam się z wieloma problemami moich podopiecznych. Będę jeszcze bardziej zwracać uwagę na ich zachowania, nastroje, lęki itp.”, „Bardzo często w praktyce nauczycielskiej spotykam się z omówionymi na szkoleniu sytuacjami”, „Misją nauczycieli jest nie tylko przekazywanie treści dydaktycznych, ale także dbałość o rozwój dzieci i młodzieży, zwracanie uwagi na stany psychiczno-emocjonalne jest nieodzowną i jakże ważną częścią tej pracy”, „Niestety obecne czasy „pocovidowe” generują sytuacje trudne. Długa kwarantanna sprawiła „odspołecznienie” u dzieci oraz stany depresyjne. Należy szybko i umiejętnie reagować, więc przydatność prezentowanych treści na szkoleniu uważam za bardzo użyteczne a wręcz w niektórych przypadkach niezbędne”.

Podsumowując, szkolenie było bardzo ciekawe i stanowiło jasny przekaz jak rozpoznać symptomy depresji. Treści szkolenia były wyczerpujące, do wykorzystania w codziennej pracy. Profesjonalnie przedstawiono wiadomości i stworzono bardzo miłą, dającą poczucie bezpieczeństwa atmosferę. Prowadząca odnosiła się do konkretnych przypadków, z którymi miała do czynienia, co było bardzo cenne. Szkolenie w wysokim stopniu spełniło oczekiwania uczestników.

Dodaj komentarz