hello world!
Published: 18 października 2022

Depresja i samookaleczenia wśród dzieci i młodzieży

W dniu 18 października 2022 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk, trenerka Fundacji Wsparcie i Rozwój poprowadziła szkolenie online dotyczące depresji oraz samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży. Odbiorcami spotkania byli nauczyciele, psychologowie i pedagodzy z obszaru całej Polski. W spotkaniu uczestniczyło ponad 25 osób. Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzieli się, jakie mogą być przyczyny i jak reagować podczas pojawienia się samookaleczeń. Poznali objawy depresji u dzieci i młodzieży oraz czym różnią się te objawy od objawów depresji u dorosłych. W trakcie spotkania każdy mógł zadawać pytania i dzielić się swoimi doświadczeniami. Zdaniem nauczycieli szkolenie było konkretnie i merytorycznie poprowadzone. Zwrócono uwagę na przydatne materiały i przekazane informacje, które były zgodne z tematem szkolenia. Uczestnicy nabytą wiedzę będą mogli ich zdaniem wykorzystać w swojej pracy zawodowej, a treści szkolenia znacznie poszerzyły ich dotychczasową wiedzę. Dużą wartością szkolenia było doświadczenie własne prelegentki. Dlatego też przekazywana wiedza była poparta własnym doświadczeniem, prowadząca udzielała praktycznych wskazówek i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. Uczestnicy poznali konkretne przykłady i sytuacje jak postępować z osobami, które mają problem z samookaleczaniem. Ich zdaniem przedstawione treści w znaczny sposób przyczynią się do zmniejszenia liczby przypadków autoagresji wpośród młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz bardziej obszernych działań pomocowych. Szkolenie w wysokim stopniu spełniło oczekiwania uczestników.

Dodaj komentarz