hello world!
Published: 18 października 2022

Depresja i samookaleczenia wśród dzieci i młodzieży

W dniu 18 października 2022 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk, trenerka Fundacji Wsparcie i Rozwój poprowadziła szkolenie online dotyczące depresji oraz samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży. Odbiorcami spotkania byli nauczyciele, psychologowie i pedagodzy z obszaru całej Polski. W spotkaniu uczestniczyło ponad 25 osób. Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzieli się, jakie mogą być przyczyny i jak reagować podczas pojawienia się samookaleczeń. Poznali objawy depresji u dzieci i młodzieży oraz czym różnią się te objawy od objawów depresji u dorosłych. W trakcie spotkania każdy mógł zadawać pytania i dzielić się swoimi doświadczeniami. Zdaniem nauczycieli szkolenie było konkretnie i merytorycznie poprowadzone. Zwrócono uwagę na przydatne materiały i przekazane informacje, które były zgodne z tematem szkolenia. Uczestnicy nabytą wiedzę będą mogli ich zdaniem wykorzystać w swojej pracy zawodowej, a treści szkolenia znacznie poszerzyły ich dotychczasową wiedzę. Dużą wartością szkolenia było doświadczenie własne prelegentki. Dlatego też przekazywana wiedza była poparta własnym doświadczeniem, prowadząca udzielała praktycznych wskazówek i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. Uczestnicy poznali konkretne przykłady i sytuacje jak postępować z osobami, które mają problem z samookaleczaniem. Ich zdaniem przedstawione treści w znaczny sposób przyczynią się do zmniejszenia liczby przypadków autoagresji wpośród młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz bardziej obszernych działań pomocowych. Szkolenie w wysokim stopniu spełniło oczekiwania uczestników.

Dodaj komentarz

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.