hello world!
Published: 1 grudnia 2017

Bezpieczeństwo w Internecie

W dniu 16 listopada 2017 r. przeprowadziliśmy w Liceum w Skierniewicach szkolenie dla nauczycieli pt. „Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych”, warsztaty dla uczniów „Cyberprzemoc – to Ty możesz to przerwać” oraz spotkanie z rodzicami „Twoje dziecko on-line”. Celem spotkań było zaprezentowanie problematyki cyberprzemocy, a także skutków prawnych wynikających z faktu wykorzystywania środków teleinformatycznych w celu znieważenia, naruszenia czci i godności drugiego człowieka. Zaprezentowano również problematykę zagrożeń internetowych dzieci i młodzieży oraz przedstawiono metody i sposoby minimalizacji ich skutków. Współczesny człowiek żyje w dwóch światach: rzeczywistym i cyberprzestrzeni. I właśnie w  cyberprzestrzeni bardzo często umieszcza swoją wiedzę, przenosi do niej znane sobie instytucje, dzieli się marzeniami i obawami. Tym drugim światem coraz częściej, zwłaszcza dla młodych ludzi staje się Internet. Internet niesie ze sobą wiele korzyści, których istnienie jest niezaprzeczalne. Jednakże obok wspomnianych korzyści Internet jest również narzędziem, mogącym nieść wiele zagrożeń, na które szczególnie narażone są osoby przyjmujące bezkrytycznie wszelkie zamieszczane tam informacje tym również informacje mogące stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka. Internet jest również miejscem, gdzie można znaleźć przepisy i rady na praktycznie każdą okazję. Nie powinno być zaskoczeniem, że w Internecie, przy odrobinie cierpliwości  można znaleźć materiały, które nie są przeznaczone dla młodego człowieka, podejrzane kontakty, skrajną przemoc, a nawet  przepisy na skonstruowanie bomby lub porady odnośnie metod popełnienia samobójstwa. Uczestnicy uznali wysoką użyteczność zorganizowanych spotkań, dających  możliwość poznania nowych oraz poszerzenia dotychczasowych zasobów wiadomości i umiejętności. Wskazano na bardzo wysoką wartość merytoryczną przekazanych informacji. Zdaniem uczestników szkolenie i spotkania uświadomiły powagę problemu i uczulił na zagrożenia tkwiące w Internecie.

Dodaj komentarz