hello world!
Published: 20 grudnia 2017

Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych

W dniu 20 grudnia 2017 r. przeprowadziliśmy kolejne szkolenie w Skierniewicach dla nauczycieli pt. „Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych”, warsztaty dla uczniów „Cyberprzemoc – to Ty możesz to przerwać” oraz spotkanie z rodzicami „Twoje dziecko on-line”. Uczestnicy uznali wysoką użyteczność zorganizowanych spotkań, dających  możliwość poznania nowych oraz poszerzenia dotychczasowych zasobów wiadomości i umiejętności. Wskazano na bardzo wysoką wartość merytoryczną przekazanych informacji. Zdaniem uczestników szkolenie i spotkania uświadomiły powagę problemu i uczulił na zagrożenia tkwiące w Internecie.  Przykładowe wypowiedzi nauczycieli: „Nowe spojrzenie na problem cyberprzemocy”, „Można się dowiedzieć, co drzemie w świadomości młodego człowieka”, „Dużo praktycznych porad”, „Informacje potrzebne w pracy nauczyciela”, „Nowe sposoby postępowania z uczniami, ale także z rodzicami”, „Mogę podzielić się tymi treściami z moimi uczniami, znajomymi, rodziną”, „Mogę się zorientować czy moi uczniowie zbyt dużo czasu spędzają w Internecie i mogę przeprowadzić o tym godzinę wychowawczą”, „Pomocne w pracy pedagoga i wychowawcy klasy”, „Można zapobiegać, przeciwdziałać zjawisku cyberprzemocy”, „Wiedza o cyberprzemocy we współczesnej rzeczywistości ma duże znaczenie, może spowodować zwrócenie uwagi na problemy, które dotykają młodych ludzi, których oni często nie dostrzegają”, „W nowoczesnych technologiach wszystko zmienia się bardzo szybko. Cyberprzemoc – to dziś bardzo częste zjawisko”, „Prowadzący umiał nawiązać kontakt, ciekawie prowadzić szkolenie”, „Szkolenie uzmysłowiło skalę problemu”, „Nabyte informacje, wiadomości pomogą w rozmowie z uczniami”.

Dodaj komentarz