hello world!
Published: 26 lutego 2018

Bezpieczeństwo w Internecie. Korzystanie z mediów społecznych

W dniu 26 lutego 2018 r. Piotr Deputowski poprowadził, zorganizowane przez Fundację Wsparcie i Rozwój spotkanie z grupą nauczycieli dotyczące Bezpieczeństwa w Internecie i  odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznych.  Celem szkolenia było zaprezentowanie problematyki cyberprzemocy, a także skutków prawnych wynikających z faktu wykorzystywania środków teleinformatycznych w celu znieważenia, naruszenia czci i godności drugiego człowieka. Zaprezentowano również problematykę zagrożeń internetowych dzieci i młodzieży oraz przedstawiono metody i sposoby minimalizacji ich skutków. Internet jest narzędziem, mogącym nieść wiele zagrożeń, na które szczególnie narażone są osoby przyjmujące bezkrytycznie wszelkie zamieszczane tam informacje tym również informacje mogące stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka. Uczestnicy uznali wysoką użyteczność szkolenia dającą  możliwość poznania nowych oraz poszerzenia dotychczasowych zasobów wiadomości i umiejętności. Wskazano na bardzo wysoką wartość merytoryczną przekazanych informacji. Zdaniem uczestników szkolenie uświadomiło powagę problemu i uczuliło na zagrożenia tkwiące w Internecie.

Dodaj komentarz