hello world!
Published: 9 stycznia 2016

Bezpieczeństwo dziecka z cukrzycą

12 grudnia 2015r. zorganizowaliśmy szkolenie „Bezpieczeństwo dziecka z cukrzycą w szkole/przedszkolu”, które poprowadziła ponownie dr n.med. Lidia Groele. Szkolenie przeprowadzone zostało w przedszkolu i wzięło w nim udział 21 nauczycieli, pielęgniarka i jeden z rodziców. Uczestnicy szkolenia uzyskali możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowych wiadomości i umiejętności oraz poznali nowe, nieznane dotąd treści dotyczące tematyki szkolenia. Nauczyciele w większości uznali szkolenie za bardzo użyteczne i znacznie wpływające na podwyższenie jakości pracy szkoły. Przykładowe wypowiedzi nauczycieli: „Znacznie poszerzyłam swoją wiedzę”, „Szkolenie rozwiało wątpliwości dotyczące podawania insuliny dziecku przez nauczycieli”, „Szkolenie uświadomiło z czym mamy do czynienia przez co cukrzyca nie budzi lęku”, „Super przydatne szkolenie w pracy nauczyciela Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi”, „Możliwość poznania choroby i możliwość pomocy dziecku choremu na cukrzycę”, „Zrozumiałam, że bez strachu mogę pomóc, nie boję się że zaszkodzę dziecku”, „Zdobycie wiedzy na temat sposobów pomocy dziecku choremu na cukrzycę”, „Utrwalenie posiadanej wiedzy i zdobycie dodatkowych umiejętności”, „Bardzo interesujący wykład i ćwiczenia praktyczne”.

Dodaj komentarz