hello world!
Published: 22 listopada 2015

Bezpieczeństwo dziecka z cukrzycą

18 listopada zorganizowaliśmy kolejne szkolenie „Bezpieczeństwo dziecka z cukrzycą w szkole/przedszkolu”, które poprowadziła ponownie dr n.med. Lidia Groele . W szkoleniu wzięło udział 91 nauczycieli. Uczestnicy szkolenia uzyskali możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowych wiadomości i umiejętności oraz poznali nowe, nieznane dotąd treści dotyczące tematyki szkolenia. Nauczyciele w większości uznali szkolenie za użyteczne i wpływające na podwyższenie jakości pracy szkoły. Przykładowe wypowiedzi nauczycieli: „Mam umiejętność reagowania w sytuacji zagrożenia”, „Zwiększy się bezpieczeństwo dzieci chorych na cukrzycę przebywających w szkole”. „Zdobyta wiedza może przyczynić się do uratowania życia”, „Lepsza opieka ze strony nauczyciela”, „Mniejszy strach wobec podejmowania jakichkolwiek działań skierowanych do dzieci z cukrzycą”, „Poszerzenie informacji na temat cukrzycy”, „Możliwość wystąpienia sytuacji, w której dziecko chore na cukrzycę będzie potrzebowało mojej pomocy”, „ Pomoc podczas zjawiska niedocukrzenia”, „Konkretnie przekazane wiadomości”, „ Szkolenie pozwoli mi odpowiednio reagować w sytuacji zagrożenia zdrowia dziecka z cukrzycą”, „Informacje na temat wycieczek z chorymi dziećmi”, „Wiedza pozwalająca określić stan zdrowia dziecka podczas lekcji w-f”, „Dużo informacji praktycznych”, „Szkolenie zostało przeprowadzone w sprawny sposób”, „Większa świadomość ewentualnych przyczyn zachowań dziecka dotąd mi nieznanych”.

Dodaj komentarz