hello world!
Published: 2 czerwca 2022

Bezpieczeństwo dziecka z cukrzycą

W dniach 19 maja i 2 czerwca 2022 roku przeprowadziliśmy szkolenie online dotyczące bezpieczeństwa dzieci z cukrzycą w szkołach i przedszkolach. Spotkanie poprowadziła dr n. med. Lidia Groele, specjalistka w zakresie diabetologii i pediatrii. Dzieci z cukrzycą pozostają przez większość dnia pod opieką placówek oświatowych, a w związku z tym istotne jest, aby ich pracownicy znali podstawowe sposoby reagowania. Niewielka pomoc może ratować zdrowie, a nawet życie. Ze względu na przydatność szkolenia do pracy z uczniami i ich rodzicami nauczyciele uznali szkolenie za bardzo użyteczne. Uczestnicy poznali zasady postępowania w cukrzycy. Dowiedzieli się, co może się zdarzyć u dziecka z cukrzycą oraz poznali aspekty funkcjonowania w szkole i przedszkolu. W opinii uczestników podczas spotkania przekazano bardzo dużo potrzebnych i cennych informacji na temat cukrzycy. Obszerna wiedza oraz ciekawe i praktyczne informacje pomogą w odpowiedniej pomocy i reagowaniu. Ich zdaniem mimo wcześniejszych wielu obaw dotyczących dziecka chorego na cukrzycę, to szkolenie pozwoliło zrozumieć istotę tej choroby i uzmysłowiło, że nie trzeba się bać opieki nad takim dzieckiem. Nauczyciele zwrócili jednocześnie uwagę na kompetentną i doskonale przygotowana prowadzącą, która odpowiedziała na wiele istotnych pytań. Szkolenie pomogło dzięki temu pozbyć się lęku i zdobyć bardzo praktyczne, proste i dobrze wytłumaczone, wskazówki.

Dodaj komentarz

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.