hello world!
Published: 2 czerwca 2022

Bezpieczeństwo dziecka z cukrzycą

W dniach 19 maja i 2 czerwca 2022 roku przeprowadziliśmy szkolenie online dotyczące bezpieczeństwa dzieci z cukrzycą w szkołach i przedszkolach. Spotkanie poprowadziła dr n. med. Lidia Groele, specjalistka w zakresie diabetologii i pediatrii. Dzieci z cukrzycą pozostają przez większość dnia pod opieką placówek oświatowych, a w związku z tym istotne jest, aby ich pracownicy znali podstawowe sposoby reagowania. Niewielka pomoc może ratować zdrowie, a nawet życie. Ze względu na przydatność szkolenia do pracy z uczniami i ich rodzicami nauczyciele uznali szkolenie za bardzo użyteczne. Uczestnicy poznali zasady postępowania w cukrzycy. Dowiedzieli się, co może się zdarzyć u dziecka z cukrzycą oraz poznali aspekty funkcjonowania w szkole i przedszkolu. W opinii uczestników podczas spotkania przekazano bardzo dużo potrzebnych i cennych informacji na temat cukrzycy. Obszerna wiedza oraz ciekawe i praktyczne informacje pomogą w odpowiedniej pomocy i reagowaniu. Ich zdaniem mimo wcześniejszych wielu obaw dotyczących dziecka chorego na cukrzycę, to szkolenie pozwoliło zrozumieć istotę tej choroby i uzmysłowiło, że nie trzeba się bać opieki nad takim dzieckiem. Nauczyciele zwrócili jednocześnie uwagę na kompetentną i doskonale przygotowana prowadzącą, która odpowiedziała na wiele istotnych pytań. Szkolenie pomogło dzięki temu pozbyć się lęku i zdobyć bardzo praktyczne, proste i dobrze wytłumaczone, wskazówki.

Dodaj komentarz