hello world!
Published: 19 września 2022

Bezpieczeństwo dziecka z cukrzycą

W dniu 19 września 2022 roku przeprowadziliśmy szkolenie online dotyczące bezpieczeństwa dziecka z cukrzycą w szkole. Spotkanie poprowadził ekspert, dr n.med. Lidia Groele. Szkolenie skierowane było do wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 66 im. J. Korczaka w Katowicach. Zdaniem uczestników szkolenie było rzeczowe i bardzo dobrze przygotowane merytorycznie. Odbiorcy uzyskali wiele interesujących wiadomości dotyczących cukrzycy oraz umiejętności pracy z dziećmi z cukrzycą. Szkolenie w ich opinii było bardzo ciekawe, temat przedstawiono przejrzyście i dostosowano do grupy słuchaczy. Znakomita prowadząca, w konkrety i jasny sposób przekazała podstawowe informacje jak reagować w sytuacjach kryzysowych. Ze względu na przydatność szkolenia do pracy z uczniami i ich rodzicami nauczyciele uznali szkolenie za bardzo użyteczne. 

Dodaj komentarz