hello world!
Published: 19 września 2022

Bezpieczeństwo dziecka z cukrzycą

W dniu 19 września 2022 roku przeprowadziliśmy szkolenie online dotyczące bezpieczeństwa dziecka z cukrzycą w szkole. Spotkanie poprowadził ekspert, dr n.med. Lidia Groele. Szkolenie skierowane było do wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 66 im. J. Korczaka w Katowicach. Zdaniem uczestników szkolenie było rzeczowe i bardzo dobrze przygotowane merytorycznie. Odbiorcy uzyskali wiele interesujących wiadomości dotyczących cukrzycy oraz umiejętności pracy z dziećmi z cukrzycą. Szkolenie w ich opinii było bardzo ciekawe, temat przedstawiono przejrzyście i dostosowano do grupy słuchaczy. Znakomita prowadząca, w konkrety i jasny sposób przekazała podstawowe informacje jak reagować w sytuacjach kryzysowych. Ze względu na przydatność szkolenia do pracy z uczniami i ich rodzicami nauczyciele uznali szkolenie za bardzo użyteczne. 

Dodaj komentarz

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.