hello world!
Published: 5 grudnia 2016

Bezpieczeństwo dziecka z cukrzycą

29 listopada 2016r. zorganizowaliśmy szkolenie „Bezpieczeństwo dziecka z cukrzycą w szkole/przedszkolu”, które poprowadziła dr n. med. Lidia Groele. Szkolenie było dofinansowane (w formie darowizny) przez firmę Medtronic i wzięło w nim udział 14 nauczycieli. Dzieci z cukrzycą pozostają przez większość dnia pod opieką  placówek oświatowych, a w związku z tym istotne jest aby ich pracownicy znali podstawowe sposoby reagowania. Niewielka pomoc może ratować zdrowie, a nawet życie. Za istotny element szkolenia nauczyciele uznali: możliwość poszerzania zasobów dotychczasowych wiadomości, możliwość poznania nowych, nieznanych dotąd treści oraz możliwość nabycia nowych umiejętności. Ze względu na przydatność szkolenia do pracy z uczniami i ich rodzicami nauczyciele uznali szkolenie za bardzo użyteczne. Przykładowe wypowiedzi nauczycieli: „Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych dla dziecka z cukrzycą”, „Szkolenie bardzo użyteczne, bo zbyt mało informacji przekazują rodzice”, „Możliwość praktycznego przećwiczenia wykonywanych działań (pomiar cukru, podanie zastrzyku)”, „Wiedza potrzebna w praktyce”, „Szkolenie dało mi poczucie pewności w sytuacjach niedocukrzenia lub przecukrzenia u dziecka. Wiem jak postępować”, „Wiedza, którą można wykorzystać w konkretnym przypadku – natychmiast”, „Poszerzenie wiedzy na temat opieki nad dzieckiem z cukrzycą, odciążenie rodziców”, „Lepsza opieka nad dzieckiem ze stwierdzoną cukrzycą”, „Bezpieczeństwo w pracy z dzieckiem”, „Szkoła staje się przyjazna dla dzieci chorych na cukrzycę, rodzice mają większe zaufanie do nauczycieli wiedząc, że poszerzyli oni swoje wiadomości na ten temat”.

Dodaj komentarz