hello world!
Published: 6 grudnia 2017

Autyzm, Zespół Aspergera – kształtowanie umiejętności społecznych

30 listopada 2017r. przeprowadziliśmy kolejne spotkanie z grupą nauczycieli w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej. Szkolenie dotyczyło Kształtowania umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z autyzmem, Zespołem Aspergera. Zajęcia poprowadzone były w niewielkiej grupie i miały charakter czysto praktyczny. Przeanalizowano konkretne przypadki i znaleziono potencjalne, możliwe rozwiązania. Uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia w ćwiczeniach i napisania przykładowego scenariusza zajęć. Nauczyciele uznali szkolenie za bardzo użyteczne i dające możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowych i nabycia nowych umiejętności.

Dodaj komentarz