hello world!
Published: 6 lutego 2020

Asertywność we współpracy z rodzicami uczniów

Dnia 6 lutego 2020 roku zorganizowaliśmy szkolenie dotyczące właściwej współpracy z rodzicami uczniów. Odbyło się ono w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie. Spotkanie poprowadził trener Fundacji Wsparcie i Rozwój, Tomasz Garstka. Podczas szkolenia, którego adresatami byli wyłącznie nauczyciele, zwrócono uwagę na budowanie współpracy z rodzicami na rzecz dobra dzieci, odwołując się m.in. do doświadczeń nauczycieli, którzy sami są rodzicami. Wywnioskowano, że same „techniki asertywnej komunikacji” mogą być zgubne, jeśli u ich podstaw nie leży postawa asertywna (założenie szacunku do drugiej osoby). Zdaniem uczestników szkolenie zostało poprowadzone rzetelnie z użyciem skutecznych metod i technik pracy. Przestawiono dużo przydatnych i trafnych przykładów, które zmieniły spojrzenie i pozwoliły spojrzeć na zagadnienie z zupełnie innej perspektywy.

Dodaj komentarz