hello world!
Published: 29 marca 2016

Aktywność ruchowa. Jak często? Jak długo? Z jaką intensywnością?

W podejmowaniu aktywności ruchowej proponuje się uwzględnić optymalne wzorce dotyczące częstotliwości, objętości i intensywności treningu i jako uniwersalny wzorzec aktywności fizycznej dla dorosłych zaleca się zasadę: 3x30x130. Oznacza to, że świadomą regularną aktywność ruchową należy podejmować, co najmniej 3 razy w tygodniu, przynajmniej przez 30 minut, przy tętnie 130 uderzeń na minutę. Dla dzieci i młodzieży rekomendowana jest zasada: 5x20x140 [1], co oznacza wysiłek podejmowany 5 razy w tygodniu, przez co najmniej 20 minut, przy tętnie 140 uderzeń na minutę. W ostatnich latach akceptowane jest również stanowisko, że zarówno u dorosłych, jak i u ludzi młodych szczególnie korzystne są kumulujące się wysiłki fizyczne o umiarkowanej i dużej intensywności, w formie dostosowanej do etapu rozwoju, urozmaicone i będące źródłem radości. Zgodnie z zaleceniem WHO, każdy dorosły mężczyzna dla utrzymania zdrowia i minimum kondycji fizycznej powinien codziennie rześkim krokiem spacerować przez 1,5 godziny, zaś kobieta przez 1 godzinę [2].

[1] Osiński W., Zarys teorii wychowania fizycznego, Wyd. AWF Poznań 2002.

[2] Osiński W., op.cit.

Dodaj komentarz