hello world!
Published: 9 listopada 2016

Agresja - istota, przyczyny, sposoby reagowania

W dniu 7 listopada 2016 roku dr Aleksandra Piotrowska przeprowadziła szkolenie nt. "Agresja - istota, przyczyny, sposoby reagowania" w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie. Podczas szkolenia uczestnicy mieli okazję okazję poznać lub przypomnieć sobie podstawowe teorie agresji funkcjonujące w psychologii oraz rodzaje zachowań agresywnych. Omówiono różnicę między agresją a przemocą oraz zwrócono uwagę na przyczyny leżące u podstaw tego rodzaju zachowań. Podczas szkolenia szeroko omówiono także profilaktykę agresji, której ważnym elementem jest Trening Zastępowania Agresji. Prowadząca przywołała również wyniki badań dotyczące zjawiska agresji oraz przemocy wśród społeczności szkolnej. Uczestnicy uznali szkolenie za bardzo użyteczne, dające możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowych wiadomości i umiejętności. Przykładowe wypowiedzi nauczycieli: "Lepsze zrozumienie zachowań agresywnych u dzieci i dorosłych", "Użyteczne w kontach z roszczeniowymi rodzicami", "Różnorakie podejście do zagadnienia pozwala uporządkować wiedzę teoretyczną na temat agresji, jej przyczyn i skutków", "Szkolenie pokazuje sposoby rozpoznawania agresji i uczy właściwego sposobu reagowania", "Szkolenie zwiększa poziom kompetencji nauczycieli".

Dodaj komentarz