hello world!
Published: 21 maja 2020

Agresja i przemoc w szkole. Profilaktyka i interwencja

W dniu 21 maja 2020 roku zorganizowaliśmy pierwsze szkolenie online, które poprowadził trener fundacji Tomasz Garstka. Tematem spotkania była „Agresja i przemoc w szkole. Profilaktyka i interwencja”. Jego celami było przygotowanie osób uczestniczących do: wczesnego rozpoznawania sygnałów agresji w szkole; planowania oddziaływań profilaktycznych uwzględniających agresję różnego typu na różnych etapach edukacji szkolnej; rozumienia różnic między agresją a przemocą szkolną oraz do planowania wczesnej interwencji w zgodzie ze zrozumieniem niepokojących zjawisk. Jako najbardziej interesujące i przydatne, osoby uczestniczące opisały, rozumienie różnorodności motywów zachowań agresywnych oraz ideę wczesnej interwencji zapobiegającej eskalacji przemocy do form skrajnych. Zdaniem uczestników szkolenie było bardzo rzeczowe, a informacje podane w przystępny sposób. Wysoko oceniono kompetencje prowadzącego oraz zakres wiedzy, informacji podanych w doskonały i przystępny sposób.

Dodaj komentarz