hello world!
Published: 23 listopada 2021

Agresja i przemoc w szkole. Profilaktyka i interwencja

W dniach 22 i 23 listopada 2021 roku trener fundacji Tomasz Garstka poprowadził szkolenie online nt. Agresja i przemoc w szkole. Profilaktyka i interwencja. Na spotkaniu przedstawiono treści w zakresie zapobiegania i interwencji wobec agresji i przemocy w szkole. Osoby uczestniczące w szkoleniu poznały rodzaje agresji i przemocy ze względu na ich funkcję i źródło. Szczególne miejsce poświęcono kwestii „milczących świadków” przemocy rówieśniczej. Wyjaśniono, jak różne motywacje mogą stać za nieudzielaniem wsparcia koleżankom i kolegom, którzy doświadczają nękania lub napaści. Ćwiczenie dotyczyło jednej z kilku zaprezentowanych metod zapobiegania eskalacji szkolnej przemocy. W opinii nauczycieli otrzymali oni bardzo dużo przydatnych informacji do wykorzystania w praktyce. Wiedza merytoryczna prowadzącego była na wysokim poziomie. Było to ich zdaniem bardzo ciekawe spotkanie, przeprowadzone w miłej atmosferze. Temat został dobrze omówiony, podano dużo przykładów z życia, zwrócono również uwagę na duże doświadczenie wykładowcy. Nauczyciele otrzymali precyzyjną wiedzę praktyczną popartą wynikami badań. Wszystkie zagadnienia omówione zostały na przykładach, a zdobyta wiedza możliwa do natychmiastowego zastosowania. Szkolenie w wysokim stopniu spełniło oczekiwania uczestników.

Dodaj komentarz