hello world!
Published: 21 lutego 2019

ADHD czyli „żywe srebro” lub „samochód bez hamulców”

Dnia 21 lutego przeprowadziliśmy spotkanie dotyczące dzieci z ADHD. Szkolenie odbyło się w zaprzyjaźnionej instytucji - Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie. Spotkanie poprowadziła Pani Anna Pyzikiewicz. Uczestnicy zwrócili uwagę na interesujący sposób przekazania rzetelnej wiedzy, uporządkowane treści szkolenia i dużo praktycznych rozwiązań do pracy z dziećmi z ADHD. Szkolenie dostarczyło nowych inspiracji do dalszej pracy i sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Spotkanie w pełni odpowiedziało na oczekiwania uczestników. Przykładowe wypowiedzi nauczycieli: „Wiele przykładów do zastosowania”, „Wiem, jak należy pracować z wychowankiem”, „Szkolenie poprowadzone w sposób konkretny i przydatny do wykorzystania w pracy z dziećmi”, „Dostarczenie nowych inspiracji do dalszej pracę, zachęca do refleksji nad pracą własną”, „Interesujący sposób przekazania wiedzy, uporządkowane praktyczne przykłady”, „Uporządkowane treści szkolenia, dyskusja, zajęcia praktyczne”, „dużo praktycznych rozwiązań”, „Bardzo rzetelna wiedza, dużo praktycznych rozwiązań”, „Pogłębienie i uporządkowanie wiedzy, nowe pomysły na pracę z dziećmi z ADHD”.

Dodaj komentarz