hello world!
Published: 4 listopada 2021

ADHD, czyli „żywe srebro” lub „samochód bez hamulców”

Dnia 4 listopada 2021 roku przeprowadziliśmy spotkanie online dotyczące dzieci z ADHD. Uczestnicy poznali objawy i charakterystyczne zachowania ucznia z ADHD, dowiedzieli się jednocześnie jak uporządkować otoczenie i określić wyraźnie granice w przestrzeni. Na spotkaniu poruszono również temat tworzenia regulaminów, mówiono o sile konsekwencji i zasadach współpracy z rodzicami. Nauczyciele dowiedzieli się również jak modelować właściwe zachowania społeczne i reagować na trudne emocje. Spotkanie w pełni odpowiedziało na oczekiwania uczestników. Uczestnicy uznali je za bardzo rzeczowe i w pełni zrozumiałe. Dzięki szkoleniu nauczyciele poznali wiele ciekawych i potrzebnych rozwiązań do pracy z uczniem z ADHD. Otrzymali konkretne podpowiedzi, pomysły jak postępować. Szkolenie dostarczyło nowych inspiracji do dalszej pracy. Oprócz ciekawych materiałów prowadząca zdaniem uczestników w bardzo ciekawy sposób wyjaśniała wszystkie wątpliwości, dając dużo odniesień do rzeczywistych sytuacji. Nauczyciele zwrócili uwagę na poruszane, ciekawe zagadnienia i możliwość wykorzystania treści szkolenia w swojej pracy.

Dodaj komentarz