Bardzo ciekawe i pomocne przedstawienie problemu w pracy z dziećmi z Zespołem Aspergera.