Zachęcam do udziału w szkoleniu. Zwięzłe, jasne i poparte wieloma przykładami z życia przedstawienie Zespołu Aspergera.