Pani, która prowadziła zajęcia była otwarta i bardzo pomocna. Zajęcia były prowadzone z odpowiednią dynamiką. Dużo informacji praktycznych.