Szkolenie pozwoliło mi na usystematyzowanie mojej wiedzy na temat Zespołu Aspergera. Czytelny przekaz oraz odnoszenie się do konkretnych sytuacji wziętych z życia utwierdziły mnie w przekonaniu, że każde dziecko z Zespołem Aspergera jest indywidualnością i do każdego z Nich należy szukać osobnej, niepowtarzalnej drogi. Miła atmosfera wytworzona podczas szkolenia sprzyjała dzieleniu się własnymi doświadczeniami.