To szkolenie w bardzo przystępny i popartami przykładami sposób pomaga usystematyzować wiedzę o spektrum autyzmu. Nada się zarówno dla rodziców, jak i specjalistów, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę o tym zaburzeniu.