Uważam, że szkolenie było cenne zarówno dla rodziców jak i nauczycieli. Prowadzone przez osobę z dużym doświadczeniem.