Prowadząca zajęcia zaprezentowała szeroką wiedzę oraz doświadczenie w omawianych zagadnieniach. Zakres merytoryczny szkolenia był w pełni dostosowany do potrzeb uczestników. Rzeczowo i wyczerpująco zapoznała słuchaczy z tematyką szkolenia, prowadziła bardzo interesujące dyskusje otwierające nam nowe spojrzenie na poszczególne problemy.