Szkolenie praktyczne, bogate w liczne przykłady, adekwatne dla potrzeb pracy z uczniem ze spektrum autyzmu w szkole ponadpodstawowej, przygotowane pod kątem wcześniej ustalonych oczekiwań, aktywizowanie uczestników, bardzo przyjazny i jasny przekaz. Osoba prowadząca w doskonały sposób dzieliła się własną wiedzą i doświadczeniem. Praca na konkretnych przypadkach. Bardzo serdecznie polecam!