Bardzo dobrze zorganizowane szkolenie, przekaz jasny i pomocny w życiu szkolnym