Szkolenie było przygotowane i przeprowadzone profesjonalnie zarówno jeśli chodzi o zakres merytoryczny, przystępność przekazywanej wiedzy do wykorzystania w pracy z uczniem.