Szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez zamawiającego. Treści zaprezentowane w sposób jasny i klarowny. Prowadzący trzymał się realizowanego tematu, na bieżąco odpowiadał na zadawane pytania, kompetentny w realizowanym temacie.